Att skriva sig till läsning.

Eftersom den kommun jag arbetar för har ett beslut om en Ipad per två elever fanns det en stark önskan hos mig att utveckla mitt pedagogiska tänk ytterligare kring IKT i klassrummet. Efter att ha läst Arne Tragetons bok: Att skriva sig till läsning – IKT i förskoleklass och skola och varit på en inspirerande föreläsning med Erika Lövgren insåg jag att det var en metod som jag tog till mig och vill utveckla utifrån mitt tänk och min undervisning. Christer Friman är ytterligare en källa till inspiration med sitt arbetssätt som han delar med sig genom sin blogg Tangentdansen.2014-09-11 09.24.09

Min tanke är att låta bokstäverna vara teman i undervisningen. I klassen arbetar vi med en bokstav i taget, på olika sätt och med olika mål. Det är tänkt att omfatta kreativitet och skapande liksom träning av finmotorik samt skrivande och självklart läsande. Undervisning och aktiviteter anpassas efter elevernas behov och kunskapsutveckling. Ipaden blir ett utmärkt komplement som verktyg i elevernas skriv- och läsutveckling. De underlättar skrivandet för eleverna och de kan fokusera på innehållet i texten. Att eleverna arbetar två och två med Ipaden innebär ett ökat samarbete och delaktighet för eleverna samt ett ypperligt sätt att eleven får utrymme att vara en resurs i klassrummet.

Skolans mål är att varje elev

• tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö,

• successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan,

• kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

Lämna ett svar