Advania Skolpartner bjuder in till två nya kostnadsfria online event i april – en för förskola och en för skolan:

HÄR är länken till Hela förskolan skapar den 21 april

HÄR är länken till Hela Skolsverige skapar den 22 april

Tillsammans med Apple och pedagoger från hela Sverige och Europa bjuder Advania Skolpartner in till två dagar fulla av kreativitet där syftet är att inspirera till hur man kan skapa med Apples verktyg och appar i förskolan och i skolan.

Inspelningen av online eventet kommer att ligga publikt ytterligare 7 dagar så att möjlighet finns för de anmälda att titta på eventet några dagar senare ifall man inte har möjlighet att vara med live dessa datum.

https://www.advania.se/om-advania/evenemang/hela-skolsverige-skapar/

Torsdag den 22 april

09:00-10:20 Skapande i olika ämnen
Under detta pass kommer Björn Benbasat berätta om hur man i Botkyrka använt sig av litterära texter i Svenska för att skapa låtar i Garageband. Veronie Lejonord visar hur Ipaden kan utgöra ytterligare ett verktyg i slöjden som källa till inspiration, möjlighet till delning och som ett individuellt stöd. Genom apparna iMovie, kamera, Safari, Chatterpix och VideoScribe får eleverna verktyg för sin dokumentation och redovisning. Nathalie Sundesten Landin visar hur hon använder sig av iPaden i matematikundervisningen för att skapa olika arbetssätt och ge eleverna möjlighet vara interaktiva och kreativa. 

10:20-10:30 Rast

10:30-11:45 Varierat och språkutvecklande arbetssätt
Under detta pass visar Johan Sköld på hur man kan använda iMovie och Clips för att arbeta med ett varierat arbetssätt. Martin Coutts visar hur man kan skapa bilder i Keynote på iPadOS (Martin pratar engelska och sänder direkt från Skottland) Helen Larsson pratar om språkutvecklande arbetssätt i form av ljudeffekter som skapar utvecklat skrivande, ordmoln, Bookcreator, talande figurer, underlag för utvecklingssamtal med bildstöd, bokrecension med QR-kod, skattjakt med QR-kod och ord. 

11.45-13.00 Lunch

13:00-13:45 Multimodalt lärande
Jesper Levallius visar hur man kan vara kreativ med appen Numbers på iPad genom att bygga ett multimodalt stöd (scaffolding) och mallar med Numbers som eleverna kan utgå från. Med Numbers kan elever samla in data, skapa diagram, infoga video, bilder och ljud!
Maria Franzen visar hur man kan använda iPaden för att visualisera lärande med foto och teckning.

13:45-14:30 Det kreativa klassrummet
Miriam Walsh kommer att inspirera oss hur man kan använda Keynote för interaktivt berättande. Du får tips om hur du kan skapa interaktiva berättelser i ditt klassrum med hjälp av former, animationer och länkar i Keynote. Detta projekt är engagerande för det kreativa klassrummet och även för portfoliobaserat lärande och moderna främmande språk. (Miriam pratar engelska och sänder direkt från Irland)
Sebastian Funk inspirerar och delar med sig av många tips på hur man kan använda iPaden i NO med sina elever. (Sebastian pratar engelska och sänder direkt från Tyskland)

14.30-15:00 Mer Tips & Tricks med Gunilla Möller & Leonidas Papagianis 

Lämna en kommentar