Klassbloggande

När jag fick ta över ansvaret för min skolas hemsida 2006 såg jag chansen att få en kanal för eleverna att visa upp sitt arbete och få mottagare till sina texter. Det började med att vi använde hemsidan för att publicera elevernas utvärderingar för veckan. Namnet ”bloggande” kom till trots att vi saknade bloggverktyg och endast använde oss av ordbehandlingsprogram som sedan publicerades i pdf-format. Redan här såg jag hur möjligheterna ökade för att få eleverna engagerade och delaktiga. Så småningom byttes ordbehandlingsprogrammet ut mot bloggverktyg, till en början Blogger och senare WordPress genom Webbstjärnans försorg. Med min senaste klass, en årskurs 3, vann jag Årets klassblogg 2014 i Webbstjärnans tävling. Bloggen var från början en spegel om vad som skedde i vårt klassrum men övergick till att bli ett verktyg för elevernas delaktighet och inflytande. Det blev också ett verktyg för att ge eleverna utrymme att vara en resurs i klassrummet. Genom klassbloggande utvecklas ett arbetssätt i klassrummet där eleverna får utveckla ett reellt inflytande på arbetsformer och lektionsinnehåll med koppling till deras omvärld. Bloggen ska stimulera och inspirera eleverna till skrivande samt möjliggöra för dem att producera texter och arbeten som ligger dem nära och som gynnar deras lärande. Den ska ge utrymme för elevernas delaktighet och ge dem möjlighet att vara med och påverka sitt eget lärande. Lärandet blir också tydligt för eleverna och deras föräldrar men också för deras omvärld. Eleverna blir medvetna om att deras texter och alster har riktiga mottagare och att de kan få respons på det de skriver.

Min förhoppning är att vi blir fler pedagoger som ser eleverna, inte bara som mottagare utan också som resurser i klassrummet. Klassbloggande är ett verktyg att använda sig av och som får eleverna att känna att vi också spelar på deras planhalva.

Lämna en kommentar