Lärare gör skillnad!

Jag har också mina hjältar och flera av dem är lärare, var lärare och några var mina lärare. Evigt förundrad och beundrande för de som gör skillnad, gjorde skillnad och de som såg och bemötte mig. Vill tro att det är det vi lärare vill, göra skillnad, stå upp när ingen annan gör det, se det lilla som finns att bygga på och förstå att alla barn/elever gör rätt om de kan. Och då är det enkelt att vara lärare, men vi möter barn/elever som inte fixar att göra rätt, som misslyckas och som utmanar oss och då blir det svårt. Svårt att förstå, svårt att stå kvar, svårt att orka vara professionell och i roll, men om vi inte mäktar hur ska barnet/eleven klara det. Den här ekvationen är inte lätt, parametrarna är många och ibland känns situationer övermäktiga och det är då vi måste ha som fokus att om vi inte kan hantera det hur ska ett barn klara av det?

Kommentera