En termin!

Nu har jag gjort min första termin som slöjdlärare utifrån vår senaste läroplan Lgr 11. För första gången har jag satt betyg, någonsin oavsett ämne. Det har varit nytt, spännande, trevande och otroligt utmanande. Jag är oerhört tacksam för den oerhört noggranna dokumentation kring elevernas slöjdarbete som min föregångare delat med sig av, både muntligt och genom portfolio. Samtidigt har jag insett att jag måste hitta egna former och rutiner för hur jag ska bedöma eleverna utifrån kunskapskrav och betygskriterier. Den största utmaningen är att få eleverna inspirerade och engagerade i att själva vilja dokumentera och utvärdera slöjdprocessen och deras resultat, på 80 minuters lektionstid i veckan, för att få dem att nå högre måluppfyllelse. Det är inte många elever som vill ”slösa bort” sin slöjdtid med att skriva och dokumentera. Nej, deras fokus ligger på processen och resultatet. Detta är inget nytt under solen men det är dags att göra något åt det. Det är dags att samarbeta över ämnesgränser och låta slöjden flytta in hos svenskan och fler ämnen flyta samman med slöjden. På vår skola är vi precis i startgroparna för att skapa förutsättningar för just detta. I och med en gemensam fortbildning i språkutvecklande arbetssätt har vi satt igång ett samarbete, först och främst mellan slöjd och svenska, som handlar om att vi från slöjden skickar med eleverna ämnesspecifika ord – nyckelord till klassrummet. Där tas de emot och bearbetas bla genom loggboken/veckodagboken. Tanken är också att utveckla det hela till att process-skrivandet i slöjden ska göras i samarbete med svenskalärare inom ramen för svenska-ämnet. Vi är bara i lindan men det känns att vi är på rätt väg, även om det är på lång sikt.

2015-08-26 15.34.09

Kommentera