Nya språket lyfter

Jag arbetar på en skola med många elever med ett annat modersmål än svenska. En del är födda här och andra är nyligen hitkomna. Alla har de dock gemensamt att de har två språk att förhålla sig till. Många talar sitt modersmål hemma, med släktingar och vänner och vissa har knappt tillgång till sitt modersmål. Modersmålsundervisning finns inte till alla språkgrupper och en del föräldrar vill själva att familjen ska tala svenska. Idag vet vi dock hur viktigt det är att eleverna får ha sitt modersmål kvar och utifrån den grunden bygga vidare med svenskan som andraspråk. Då först kan det andra språket få egna vingar och flyga.

2015-03-22 11.56.22

Lämna en kommentar